Fiskeristyrelsen har lavet en informativ folder, som beskriver regler for mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand
NB! Dog er mindstemål for bækørred 40 cm i LSF fiskevande.