Nyheder

klik her til Forsiden
Nyheder
Info GSL: Kontingentopkrævning for 2021 og udsættelse af generalforsamlingen
Kilde/Info fra: Bjarne Bach/webmaster den 2021-02-21
Kære GSL-medlemmer.
 
Endnu et år er gået. Et meget speciel år for os alle.
Det er lykkes GSL at få 34.000 kr. fra Covid19 nødpuljen. Vi har fået pengene fordi den årlige forårskonkurrence ikke kunne afholdes. Den plejer at give det beløb i overskud. Og vi plejer at lade beløbet gå ubeskåret til lakseudsætningerne i Gudenåen, til DCV. Så derfor har vi selvfølgelig også givet de penge ubeskåret videre til DCV.
Vi står her i foråret med, at der skal træffes "løsningen om faunapassagen omkring Gudenåcentralen". Der er nedsat en arbejdsgruppe omkring dette, hvor GSL er repræsenteret gennem formandsgruppen. Her sidder også de 4 berørte kommuner, DSF, Naturfredningsforeningen og et par stykke mere.
Deres arbejdsgrundlag er, at de skal komme med et fælles løsningsforslag, der som minimum lever op til EU’s vandrammedirektiv. Det er der på nuværende tidspunkt kun to løsningsmuligheder:
Nemlig det lange omløbsstryg, med min 85% vandføring, eller tømning af søen.
Så det bliver rigtig spændende og se, hvad de kommer med.
 
Vedhæftet finder I kontingentopkrævningen for 2021 (Klik på nedenstående Link), og udsættelse af generalforsamlingen, til vi måske kan mødes.
 
Godt forår til jer alle
 
GSL
 
Kasserer GSL
Bjarne Bach
 
Tlf:. 21699200
PDF-fil eller Link til emnet - Klik her

Info GSL: Kontingentopkrævning for 2021 og udsættelse af generalforsamlingen
 
Slut paa siden
End of page