Nyheder

klik her til Forsiden
Nyheder
Generalforsamlingen den 23. februar 2016.
Kilde/Info fra: Bestyrelsen den 2016-01-28

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i

Langå Sportsfiskerforening.

Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19.00

i byrådssalen, Langå Kulturhus.

 

Før generalforsamlingen, vil biolog Torben Ankjærø, fra Favrskov Kommune, komme og fortælle om potentialet, i vandløbene, i Favrskov Kommune.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Formandens beretning.

 3. Orientering fra juniorafdelingen,

  (herunder aflæggelse af regnskab),

  udvalg og eksterne sammenslutninger.

 4. Fremlæggelse af regnskab.

 5. Orientering om budget og

  regulativ for fiskeriet.

 6. Fastsættelse af kontingent.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

  På valg: Torben Andersen -- Modtager genvalg. Søren Holm Mogensen -- Modtager genvalg.

  Peter Hegelund Fosgerau -- Modtager genvalg. Ole Welling Hansen -- Modtager genvalg.

   

  8.   Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.   

  På valg: Jan Richter -- Modtager ikke genvalg. Karsten Boddum-Olesen -- Modtager genvalg

   

  9.   Valg af 1 revisor.

  På valg: Steen Nørgaard ------ Modtager genvalg

  10Forslag til vedtægtsændringer

  11. Indkomne forslag i øvrigt.

  12. Eventuelt.


 
Slut paa siden
End of page