Mere plads på vores hjemmeside
Skrevet af Ole Welling HansenOnsdag den 27.september 2006
Vi har nu skiftet vor hidtidige udbyder af serverplads ud med en udbyder, som tilbyder os ca. 100 gange mere plads for mindre en det vi har givet før. Der er nu foreløbig plads nok til det vi gerne vil (2GB).
Billeder og artikler fylder meget. Vi har oprettet LSF-mails, som fortrinsvist kan benyttes til fremsendelse af billeder mm.
WEB-udvalget har følgende mails:
Foreløbig prøver vi at gøre det på denne måde. Så når der skal sendes billeder mm. til vores hjemmeside kan disse mails anvendes.
Vi opfordrer til at fremsende billeder af fangster og oplevelser samt gode artikler. Samtidig opfordrer vi alle til at holde øje med, at aktivitetskalenderen i menuen "Medlemmer" - "Aktiviteter" ikke bliver antikvariske. Med venlig hilsen
WEB-udvalget
Søren samt 2x Ole


Ansvarlig for denne side: Ole Welling Hansen
Opdateret den 6.12.2006