Billeder fra vores fiskevande januar 2007

Lars Kielsgaard har sendt nedenstående billeder fra følgende lokaliteter:
  1. billede er fra Lilleåen ved jernbanebroen, hvor det nye spang er lavet.
  2. billede er fra Lilleåen nedstrøms jernbanebroen, grå zone.
  3. billede er fra Åbro, hvor man kan se vandet løbe over vejen.


Lilleåen ved jernbanebroen, januar 2007
 
Lilleåen nedstrøms jernbanebroen, grå zone, januar 2007
 
Åbro, januar 2007