Tilbage til forsiden - klik her

Nyheder

Ny struktur til gavn for medlemsudviklingen

Kilde/Info fra: AF Danmarks Sportsfiskerforbund Publiceret den 18.03.2016. Indrykket på hjemmesiden den 2016-11-27
 Fra næste år skal foreninger ikke længere betale kontingent for deres juniormedlemmer til Danmarks Sportsfiskerforbund. Desuden får individuelle medlemmer mulighed for at vælge mellem tre typer medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund. Den nye medlemsstruktur forventes at bidrage positivt til medlemsudviklingen.


Danmarks Sportsfiskerforbunds foreninger er blevet enige om en ny struktur for medlemskab af forbundet. Den nye medlemsstruktur blev vedtaget ved forbundets ordinære kongres 2016 og træder i kraft fra 2017. Ordningen indebærer, at individuelle medlemmer fra næste år kan vælge mellem tre forskellige slags medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund, og at sportsfiskerforeninger fra 2017 ikke længere betaler kontingent til forbundet for deres juniormedlemmer. Desuden falder forbundskontingentet for medlemmer mellem 18 og 25 år. Disse ændringer forventes at kunne bidrage til en positiv medlemsudvikling i både de enkelte foreninger og Danmarks Sportsfiskerforbund samlet set.

Juniorer bliver gratis i forbundet, og forbundskontingentet bliver lavere for unge under 26:

I dag betaler en forening årligt 260 kr. til Danmarks Sportsfiskerforbund for hvert medlem i foreningen under 18 år. Fra 2017 bliver foreningerne helt fritaget for at betale kontingent til forbundet for deres juniorer. Derudover skal foreningerne betale en tredjedel mindre i forbundskontingent for deres unge medlemmer mellem 18 og 25 år, end de gør i dag. 

Den enkelte forening bestemmer fortsat selv, hvad det skal koste for juniorer og unge under 26 år at være medlem af foreningen. Hos flere foreninger vil resultatet af den nye ordning være flere penge i klubkassen, som blandt andet kan bruges til nye tiltag for at tiltrække og fastholde medlemmer.


Individuelle medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund får nye muligheder:

Danmarks Sportsfiskerforbund vil gerne imødekomme en stigende interesse for at støtte forbundets arbejde uden at have tilknytning til en sportsfiskerforening. Derfor kan man fra 2017 vælge mellem tre forskellige former for individuelt medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund: et individuelt støttemedlemskab, et almindeligt individuelt medlemskab eller et individuelt PLUS-medlemskab, der giver adgang til særlige fordele som VIP-fisketure, ekstraordinære rabatter, invitationer til fiskeevents og konkurrencer og fiskerejser til en konkurrencedygtig pris. Er du medlem gennem en forening, vil du fra 2017 kunne få de samme fordele ved at opgradere til et PLUS-medlemskab.

Både det almindelige individuelle medlemskab og PLUS-medlemskabet giver demokratisk indflydelse ved forbundets kongres. Som noget nyt vil individuelle medlemmer fremover være repræsenteret med fem delegerede ved kongressen (én delegeret pr. region). Det betyder også, at man som individuelt medlem kan stille op til forbundsbestyrelsen og være med til at lægge linjen for Danmarks Sportsfiskerforbunds fremtid.

Frem til 2017 gælder den hidtidige ordning for individuelle medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund. Når den nye ordning nærmer sig, vil nuværende individuelle medlemmer blive bedt om at vælge den type medlemskab, de fremover foretrækker.

Den mere fleksible medlemsstruktur kan bidrage til en øget medlemstilgang i Danmarks Sportsfiskerforbund, som kommer alle medlemmer til gode. Med flere medlemmer i ryggen har Danmarks Sportsfiskerforbund en større gennemslagskraft, når forbundet skal overbevise politikerne om at passe bedre på vandmiljøet og skærpe kontrollen med det ulovlige fiskeri. Se nyheden i Danmarks Sportsfiskerforbund ved klik på nedenstående link:

Link 1 til emnets hjemmeside - Klik her

Ny struktur til gavn for medlemsudviklingen
 

Slut paa siden
End of page