Nedtælling til sæsonstart 2019 i Gudenåen. Starter 1. marts 00:00:00 :


Husk, at havørreden er fredet i Grøn Zone(Gudenåen opstrøms Jernbanebroen v. Langå) hele 2019.

Fanges de her, SKAL de skånsomt genudsættes!